Coral Cream/Syrup Jug

Coral Cream/Syrup Jug

$48.00Price

Wheel thrown Porcelain, 12 oz